Nu Syt Wellecome

Nu syt wellecome, Jesu lieven Heer
Ghij komt van al soo hooghe, van al soo veer.
Nu syt wellecome van den hooghen Hemel neer
Hier al in dit aerdtrijc syt ghij ghesien noyt meer
Kyrieleys

D’Herders op den velde hoorden een nieuw lied.
Dat Jesus was ghebooren, zij wisten ‘tniet.
Gaet eengheender straiten, en ghij sultet vinden klaer
Bethlehem is de stede daer ‘tis gheschiedt voorwaer.
Kyrieleys.

D’Heylighe drie Koon’ghen uyt soo verren landt
Sij sochten onsen Heere meet offerhand
Se offerden ootmoedelijck Myrrh, Wieroock ende Goudt
‘tEeren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleys.

Oud-Hollandse melodie

Nu Zijt Wellekome / Nu Sijt Wellekome

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.