Posts filed under Sibelius

Hoe Leit dit Kindeken

Hoe leit dit kindeken hier in de kou Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw. Na, na, na, na, na, na, kindeken teer Ei, zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer. So, ras dan, herderkens, komt naar de stal Speelt een zoet liedeken… (read more)

Nu Syt Wellecome

Nu syt wellecome, Jesu lieven Heer Ghij komt van al soo hooghe, van al soo veer. Nu syt wellecome van den hooghen Hemel neer Hier al in dit aerdtrijc syt ghij ghesien noyt meer Kyrieleys D’Herders op den velde hoorden een nieuw lied. Dat Jesus was ghebooren, zij wisten ‘tniet. Gaet eengheender straiten, en ghij… (read more)

Nu zyt wellecome

Piano accompaniment by Helen Rainville: 37 Nu zyt wellecome.mp3 The lyrics below were copied from WikiPedia: Katholieke (originele) versie Protestantse versie Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis. Christe Kyrieleison,… (read more)

Memories of Kerstmis in the Netherlands

Ine wrote: I remember the first Christmas tree I saw in our house in Tegelen. It was a real tree, with beautiful glass ornaments, all different colours and different shapes. The best part was the beautiful little white candles in their metal clip holders, lit for only a few minutes. Those lights, and the scent… (read more)