Hoe Leit dit Kindeken

Hoe leit dit kindeken hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw.
Na, na, na, na, na, na, kindeken teer
Ei, zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.

So, ras dan, herderkens, komt naar de stal
Speelt een zoet liedeken voor dit teer Lammeken.
Mij dunkt, het nu welhaast slapen zal.
Na, na, na, na, na, na, kindeken teer
Ei, Zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.

En gij, o engeltjes, komt hier ook bij
Zingt een motetteken voor uwen koning.
Wilt hem vermaken door uw melodij.
Na, na, na, na, na, na, kindeken teer
Ei, Zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.

Oud Hollandse melodie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.