Limburgs Volkslied

Waar in ‘t bronsgroen eikenhout
‘t Nachtegaaitje zingt
Over ‘t malse korenveld
‘t Lied des leeuweriks klinkt
Waar de hoorn des herders schalt
Langs der beekjes boord.

Refrain:
Daar is mijn Vaderland
Limburgs dierbaar oord
Daar is mijn Vaderland
Limburgs dierbaar oord.

Waar de brede stroom der Maas
Statig zeewaarts vloeit
Weeldrig sappig veldgewas
Kostlijk groeit en bloeit
Bloemengaard en beemd en bos
Overheerlijk gloort

Waard der Vadren schone taal
Klinkt met heldre kracht
Waar men kloek en fier van aard
Vreemde praal veracht
Eigen zeden, eigen schoon
‘t Hart des volks bekoort.

Waar aan ‘t oud Oranjehuis
‘t Volk blijft hou en trouw
Met ons roemrijk Nederland
Een in vreugd en rouw
Trouw aan plicht en trouw aan God
Heers ‘t van Zuid tot Noord

Gerard Krekelberg and Henri Tijssen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.