Brabants Volkslied

Waar de luchten wijder worden, ‘t waterland in bos vergaat
En de schone paarse heide eenzaam stil to bloeien staat.
Waar de dennen vrolijk jub’len, ‘t zonlicht fel door d’ akkers slaat

Refrain:
Daar is mijn Brabant, lief Vaderland
Daar is mijn Brabant, lief Vaderland

Waar een volk van stoere eenvoud, trouw aan God en trouw aan ‘t land
Vreedzaam voor een schaam’le bête wrote en werkt in ‘t schrale zand
Waar de plicht, vreugd bleef behouden, lach en luim de kroon nog spant

Waar naast ranke torenspitsen, zwarte schouwen roet belaan
Als twee tekenen van vrede hoog in donk’re luchten staan
Waar in soberheid en arbeid, alle standen samengaan.

Willem van Mook and Aug. de Laat

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.