De Herdertjes Lagen Bij Nachte

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d’engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen,
‘tLiep tegen het Nieuwe Jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen omhoog.
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje beneen.
Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen
En viel op het kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielde bij Jesus neer.

Maria die bloosde van weelde,
Van ootmoed en lieflijke vreugd.
De goede Sint-Jozef, hij streelde
Het Kindje der mensen geneugt.
De herders bevalen to weiden
Hun schaapkens aan d’engelenschaar.
Wij kunnen van ‘t kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar.

Och Kindje, och Kindje dat heden
In ‘t nederige stalletje kwaamt,
Ach laat ons uw paden betreden
Want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij kwaamt om de wereld to winnen
De machtigste vijand te slaan.
De kracht uwer liefde van binnen
Kan wereld noch hel weerstaan.

Oud Utrechts kerstlied

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.